QC - Laadun­valvonta

Laadunvalvonta (QC, Quality Control) on menettely tai menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuote tai palvelu noudattaa tarkoin määriteltyjä laatukriteerejä. ISO 9000 määrittelee laadunvalvonnan "osaksi laadunhallintaa keskittyen laatuvaatimuksien täyttämiseen".

Laadunvalvontaan sisältyvät kaikki ne toiminnot ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan valvoa yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden laatua. Käytännössä se tarkoittaa tuotteiden jatkuvaa testausta ja virheiden etsintää, tuotannon valvontaa ja sen kehittämistä, virheiden minimoimista ja poistamista, reklamaatioketjun seurantaa aina alihankkijalle saakka sekä laatuasiakirjojen määritystä.

Nobilia-Werken oma QC-laboratorio on ainutlaatuinen alalla ja sen ansiosta Nobilia on noussut keittiöalan laatujohtajaksi. Tehtaalla on nollavirhestrategia. Nobilia testaa omassa QC-laboratoriossa kaikki uudet tuotteet ennen sarjatuotannon aloitusta. Jokainen kaluste, hela tai muu komponentti testataan monivaiheisella menetelmällä kestävyysrajana 15 vuoden vähimmäiselinkaari. Vain kalusteet, jotka läpäisevät testin otetaan mukaan vuosittain uudistuvaan mallistoon.

nobilia laatulaboratorio