Kestävän kehityksen tekoja
Tutustu Noblessa-keittiön kiertokulkuun! Tällä sivulla kerromme Nobilian toteuttamista kestävän kehityksen toimenpiteistä. Lue eteenpäin tai valitse pudotusvalikosta aihe, kuinka kannamme vastuun tulevaisuudesta.

Sitoutuminen yhteiskuntaan

Kestävyydelle ei ole vain yhtä määritelmää. YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992 määritelmään sisällytettiin ympäristötavoitteiden lisäksi sosiaalisen kehityksen tavoitteet. Perheyrityksenä tunnemme erityistä vastuuta näistä tavoitteista. Sosiaaliset toimenpiteemme koskevat niin työntekijöitä, tavarantoimittajia kuin alueen naapureitakin.

Sosiaalista kehitystä koskevat ratkaisumme ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi

Tutustu, mitä prosesseja ja ratkaisuja käytämme energian, hiilidioksidipäästöjen, veden ja luonnonvarojen säästämiseksi.

Ratkaisu Kuvaus
KfW 55 -energiatehokkuusstandardi Uudet hallintorakennuksemme Verlissä ja Saarlouisissa on rakennettu KfW 55 -standardin mukaisesti ja ne täyttävät standardin määrittelemät energiatehokkuusvaatimukset. Hyvin eristetyillä hallinto- ja tuotantorakennuksillamme edistämme kestävyyttä.
Melu- ja ilmapäästöt Jotta luontoa ja ympäristöä koskevat vaatimukset täyttyisivät, kaikki koneet, järjestelmät ja prosessit suunnitellaan lainsäädännöllisten puitteiden mukaisesti ja ne hyväksytään ennen käyttöönottoa riippumattoman asiantuntijan toimesta.
Sadevesi Nobilia on viime vuosina investoinut sadeveden varastointimahdollisuuksiin, jotka keräävät vettä rankkasateiden aikana ennen kuin vesi voidaan vähitellen päästää jokiin ja puroihin. Näin estetään näiden vesistöjen ylikuormittuminen.
Asennusakatemia Hyvin koulutetut työntekijät ovat arvokas voimavara sosiaalisesta ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Nobilia on perustamassa Verliin Asennusakatemiaa, johon osallistuvat oppivat kaiken tarvittavan keittiön oikeanlaisesta kokoamisesta. Tämä on merkittävä askel alalle – ja panos kestävään kehitykseen.
Ammatillinen koulutus Vuonna 2021 yli 40 harjoittelijaa ja opiskelijaa aloitti ammatillisen tutkinnon suorittamisen Nobilialla. Tällä hetkellä yli 110 nuorta opiskelee yhtä yhdeksästä kaupallisesta tai teknillisestä ammatista tai suorittaa yhtä kolmesta liiketalouden, puutekniikan tai tuotantotekniikan kaksoistutkinto-ohjelmasta.
Yhteistyö suojatyöpajojen kanssa Suojatyöpajat ovat yksi tapa parantaa vammaisten osallistavaa pääsyä työmarkkinoille, jotta he voivat tuntea itsensä arvostetuiksi tekemästään työstä. Suojatyökeskuksissa tehdään yleensä yksinkertaisia mutta tärkeitä työtehtäviä, kuten pienten osien pakkaamista pusseihin.
Työolosuhteet Nobilia järjestää työntekijöilleen muun muassa terveysviikkoja, maksaa lääkärintodistusta vastaan tietokonelasit ja panostaa toimistoergonomiaan sekä tarjoaa normaalin palkkauksen lisäksi muita etuja, kuten pääomanmuodostukseen liittyviä maksuja tai eläkejärjestelmää.
Työntekijöiden täydennyskoulutus Henkilöstön kestävä kehittäminen edellyttää työntekijöiden täydennyskoulutusta. Niitä ovat esimerkiksi erilaiset seminaarit ja koulutukset sekä kielikurssit.
Työtekijöiden hyvinvointi Nobilian hyvinvointiohjelmaan kuuluu kaikki, mikä voi edistää työntekijöiden hyvinvointia – ohjatusta urheilusta terveystarkastuksiin. Kunto- ja hyvinvointiedulla pääsee pientä maksua vastaan muun muassa hierontaan, kuntosalille tai melomaan. Polkupyörä-leasingin kautta voi vuokrata polku- ja sähköpyöriä; pyöräilyllä on myös myönteinen vaikutus ilmastoon, koska se ei aiheuta juuri lainkaan päästöjä.

Rakennukset

Nobilian uudet hallintorakennukset Verlissä ja Saarlouisissa on rakennettu KfW 55 -energiatehokkuusstandardin mukaisesti. Standardissa otetaan huomioon lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja lämpimän käyttöveden valmistukseen vuoden aikana keskimäärin tarvittava energia ja se, kuinka paljon energiaa lämmitetystä kiinteistöstä häviää ulos. Näiden tietojen perusteella rakennukset jaetaan eri luokkiin, joissa ilmoitetaan, kuinka paljon energiaa kyseinen rakennus kuluttaa vertailutaloon verrattuna.

KfW WW -standardin ansiosta hallintorakennuksemme kuluttavat vain 55 prosenttia vertailurakennuksen energiasta. Ne edistävät energiansäästöä poikkeuksellisen hyvän rakennuseristyksensä ansiosta. Hyvin eristetyillä hallinto- ja tuotantorakennuksillamme edistämme kestävyyttä myös tällä osa-alueella.

Kaikki hallinto- ja tuotantorakennuksemme on luonnollisesti rakennettu voimassa olevien normien mukaisesti.

Ympäristö

Jokainen teollisuusyritys tuottaa hiilidioksidin lisäksi myös muita päästöjä, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön ja ympäröiviin alueisiin. Nobilialla nämä ovat pääasiassa melu- ja ilmapäästöjä.

Huonekalujen valmistuksessa ei voida välttää melua. Jotta luontoa ja ympäristöä koskevat vaatimukset täyttyisivät, kaikki koneet ja prosessit suunnitellaan lainsäädännöllisten puitteiden mukaisesti ja ne hyväksytään riippumattoman asiantuntijan toimesta ennen käyttöönottoa. Tehtaalla 3 melun ja rakennuksen eristyksen välinen tiivis yhteys on selvä: akustiikkasulku ja kevytbetonirakennuksen vaippa ovat parantaneet rakennuksen lämmöneristystä huomattavasti.

Ilmapäästöjä syntyy pääasiassa lämmitysjärjestelmästämme ja hakkeenpoistolaitteistosta. Järjestelmien suunnittelun lähtökohtana ovat lakisääteiset vaatimukset. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmässämme päästöt puhdistetaan kolmessa suodatusvaiheessa. Jälkikäteen asennettu mittausanturijärjestelmä valvoo ja rekisteröi myös kaikki olennaiset päästöparametrit.

Suhtaudumme ympäristöön tunnollisesti. Lakisääteisten vaatimusten täyttäminen ja päästöjen vähentäminen välttämättömään minimiin ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Sadevesi

Teollisuuslaitosten rakentaminen johtaa väistämättä maaperän sulkemiseen, mikä vaikuttaa luonnon vesikiertoihin. Kertynyt sadevesi ei voi enää imeytyä maaperään, joten se on kerättävä ja johdettava pois ympäristöystävällisellä tavalla.

Nobilialla suurin osa sadevedestä johdetaan pintavesistöihin eli puroihin ja jokiin. Loppuosa suodattuu pohjaveteen tai haihtuu yleiseen sadevesiviemäriverkostoon liitetyn järjestelmän kautta. Riippumatta siitä, mitä reittiä sadevesi kulkee, moitteeton veden laatu sekä sadeveden puskurointi rankkasateiden sattuessa ovat tärkeitä ympäristöä säästäviä tekijöitä.

Kun sadevesi johdetaan pintavesistöihin tai pohjaveteen, moitteeton vedenlaatu on välttämätöntä. Tätä varten liikenneväylien sadevedet puhdistetaan ennen niiden päätymistä sadeveden puhdistusaltaisiin.

Nobilia on viime vuosina investoinut sadeveden varastointimahdollisuuksiin, jotka keräävät vettä rankkasateiden aikana, ennen kuin vesi voidaan vähitellen päästää jokiin ja puroihin. Näin estetään näiden vesistöjen ylikuormittuminen.

Vuonna 2021 yli 40 uutta harjoittelijaa ja opiskelijaa aloitti ammatillisen tutkinnon suorittamisen Nobilialla.

Ammatillinen pätevyys

Keittiöasentaja ei ole tunnustettu oppisopimuskoulutusala. Siksi olemme päättäneet ottaa asian omiin käsiimme: olemme perustamassa Saksan Verliin Asennusakatemiaa, jonka pitäisi auttaa kysyntään tarjoamalla ammattitaitoa keittiöasentajille. Asennusakatemiaan osallistujat oppivat kaiken tarvittavan keittiön oikeanlaisesta kokoamisesta: keittiökalusteiden käsittelystä ja kokoonpanosta aina sähkölaitteiden ja vesijohtojen asianmukaiseen kytkemiseen. Tämä on merkittävä askel alalle – ja panos kestävään kehitykseen.

Rohkaisevin tapa, jolla yritys voi sitouttaa ammattitaitoiset tekijät pitkällä aikavälillä, on kouluttaa heidät itse. Tällä hetkellä Nobilialla opiskelee yli 110 nuorta yhtä yhdeksästä kaupallisesta tai teknisestä ammatista tai suorittaa yhtä kolmesta liiketalouden, puutekniikan tai tuotantotekniikan kaksoistutkinnosta. Suuri osa näistä harjoittelijoista onkin Nobilian tulevaisuuden ammattitaitoisia työntekijöitä.

Henkilöstön kestävä kehittäminen edellyttää myös työntekijöiden täydennyskoulutusta. Uusien taitojen hankkiminen, jatkokouluttautuminen, oppiminen – nämä asiat johtavat entistä ammattitaitoisempiin työntekijöihin ja lisäävät yrityksen turvallisuutta ja osaamista. Perinteisiä täydennyskoulutusmahdollisuuksia tarjotaan kaikilla toimialoilla: erilaiset seminaarit, MS Office -koulutus, kielikurssit sekä työturvallisuus- ja ympäristökoulutus.

Työntekijöiden hyvinvointi

Työhyvinvoinnin kannalta työolosuhteet ovat tärkeitä, ja jokaiselle työntekijälle on annettava mahdollisuus luoda itselleen terveellinen ja innostava ympäristö. Nobilialla on tähän liittyen laaja tarjonta: terveysviikkojen aikana työntekijät voivat hyödyntää koulutusta selkävaivojen ennaltaehkäisystä, lääkärintodistuksen esittämistä vastaan maksamme tietokonelasit, työtuolit takaavat mukavuuden ja tukevat selkää ja myös korkeussäädettäviä pöytiä voi tilata.

Huolehdimme työntekijöidemme terveydestä yrityksen hyvinvointiohjelman avulla. Siihen kuuluu kaikki, mikä voi edistää työntekijöiden hyvinvointia – urheilusta ihosyöpäseulontaan. Fyysisen kunnon ylläpitämiseen tarjoamme erilaisia liikuntaharrastuksia: lenkkeilyä valmentajan johdolla järjestetään kerran viikossa ja koko yrityksen pyöräretki kerran vuodessa. Hyvinvointiohjelmaan kuuluu myös polkupyörien leasing, jonka kautta työntekijämme voivat vuokrata korkealaatuisia polkupyöriä ja sähköpyöriä houkuttelevin ehdoin. ”Sportnavi” on työntekijöiden kiinteähintainen kunto- ja hyvinvointietu. Jokainen työntekijä pääsee pientä maksua vastaan lukuisten yhteistyökumppaneiden pariin: hieronnasta, kuntosaliharjoittelusta, tenniksestä ja squashista pöytätennikseen, sulkapalloon, melontaan ja uintiin löytyy jokaiselle jotakin.

Noblessa kalustaa Kotoisan koteja »