Kestävän kehityksen tekoja
Tutustu Noblessa-keittiön kiertokulkuun! Tällä sivulla kerromme Nobilian toteuttamista kestävän kehityksen toimenpiteistä. Lue eteenpäin tai valitse pudotusvalikosta aihe, kuinka kannamme vastuun tulevaisuudesta.

Kestävä tuotanto

Suurin osa hiilijalanjäljestämme aiheutuu tuotannosta. Myös suurin osa tuottamastamme jätteestä syntyy tehtaissamme. Siksi Nobilia on ottanut käyttöön koko joukon toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi ja tuotantojätteen kierrättämiseksi tehokkaasti tai sen käyttämiseksi uudelleen lämmitykseen, jos muuta vaihtoehtoa ei ole. Nämä toimenpiteet perustuvat huolellisesti määritettyihin lukuihin, ja niitä koordinoi ohjausryhmä.

Tuotantoa koskevat ratkaisumme ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi

Tutustu, mitä prosesseja ja ratkaisuja käytämme energian, hiilidioksidipäästöjen, veden ja luonnonvarojen säästämiseksi.

Ratkaisu Kuvaus
Johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä kattaa kolme alaa: laatu (ISO 9001), ympäristö (ISO 14001) ja energia (ISO 50001). Se auttaa määrittelemään selkeät säännöt, ohjeet ja prosessit toiminnallemme.
Energianmittausjärjestelmä Mittaamme jatkuvasti kulutusta, jonka avulla voimme esimerkiksi todeta, sammutetaanko tarpeettomat koneet ja järjestelmät päivän päätteeksi.
Energia- ja ympäristöhallintokomitea Komitea koordinoi energia- ja ympäristötoimia kaikilla osastoilla ja tehtailla ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2021 toimenpiteiden avulla säästettiin noin 3,8 miljoonaa kWh!
Uusiutuvat energialähteet Tällä hetkellä tehdas 4:n ja hallintorakennuksemme katolla on aurinkosähköjärjestelmät. Vuonna 2023 asennamme tehdas 3:lle koko katon kattavan aurinkopaneelijärjestelmän.
Energian talteenotto Otamme energiaa talteen korkeavarastoissa käyttämistämme varastointi- ja palautusautomaateista. Käytämme automaattien moottoreita kampena, joka tuottaa sähköä jarrutuksen ja laskeutumisen aikana.
LED-valaistus LEDit tuottavat enemmän valoa kuin perinteiset lamput ja lisäksi ne kestävät 10–15 kertaa pidempään. Vuonna 2021 säästimme LEDien ansiosta noin 900 000 kWh.
Valaistuksenohjausjärjestelmä Järjestelmä säätää valaistuksen tilaan tulevan luonnonvalon määrän mukaan, valaisee työpisteet kohdennetummin ja laskee valaistustasoa taukojen aikana minimiin.
Lämmitys Lämmitämme tuottamallamme puujätteellä koko tuotantolaitoksemme sekä tehtaiden 1, 2, 3 ja 4 hallintorakennukset talvella.
Lämmön talteenotto Leudoimpina kuukausina käytämme lämmitykseen hukkalämpöä, jonka otamme talteen tarraimien, nostolaitteiden ja puristimien aiheuttamasta kitkasta.
Tuotantotekniikka Tuotantotekniikan vastuulla on tuotantoprosessien suunnittelu ja optimointi siten, että energiankulutuksemme vähenee.
Jätehuolto Nobilia on määritellyt kaikki eri jätetyypit ja ottanut käyttöön värikoodijärjestelmän, jonka avulla onnistumme saavuttamaan yli 60 prosentin kierrätysasteen.
Kiertotalous Käytämme uudelleenkäytettäviä muovisia, pahvisia tai puisia kuljetuslaatikoita niiden toimijoiden kanssa, joille meillä on säännöllisiä materiaalitoimituksia.
Vedenkulutus Toimimme suurelta osin ilman vettä; vedenkäyttömme rajoittuu ruokalaan, pesutiloihin ja siivoustoimintaan.

Tuottavuuden parantaminen

Nobilian johtamisjärjestelmä on tärkeä perusta kestävän kehityksen konseptillemme ja hyödyllinen apuväline matkallamme kohti ilmastoneutraaliutta. Johtamisjärjestelmämme kattaa kolme alaa: laatu (ISO 9001), ympäristö (ISO 14001) ja energia (ISO 50001). Energiansäästön ja hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta ISO 50001 on erityisen tärkeä.

Nobilian teknologiaosaston energia- ja ympäristöhallintokomitea arvioi ja koordinoi kaikkia energia- ja ympäristötoimia kaikilla osastoilla ja tehtailla ja ryhtyy toimenpiteisiin niiden toteuttamiseksi. Komitean toteuttamien toimenpiteiden ansiosta vuonna 2021 säästettiin noin 3,8 miljoonaa kWh!

Nobilian tuotantotekniikan osaston vastuulla on uusien laitteiden hankinta sekä tuotantoprosessien suunnittelu, jotka ovat strategisesti tärkeitä alueita kestävän kehityksen kannalta. Osaston laatimilla toimenpiteillä on suuri merkitys energiankulutuksen vähentämisessä. Tehokkuuden maksimoimiseksi pidetään silmällä erityisesti kolmea näkökohtaa: energiakatsausta, uusien laitteiden energiamittausjärjestelmiä ja tuotantoprosessien optimointia.

Energiatehokkuus

Energia on välttämätöntä tuotannollemme. Jotta voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä niin paljon, että Nobilian toiminta on ilmastoneutraalia, meidän on vähennettävä energiankulutusta ja tuotettava itse sähköä.

Osa tarvitsemastamme sähköstä saadaan uusiutuvista energialähteistä. Tällä hetkellä tehdas 4:n sekä hallintorakennuksen katoilla on aurinkosähköjärjestelmät. Haluamme laajentaa itse tuotetun sähkön osuutta ja aiomme asentaa aurinkosähköjärjestelmän myös tehdas 3:n katolle. Lisäksi otamme energiaa talteen korkeavarastoissa käyttämistämme varastointi- ja palautusautomaateista. Käytämme automaattien moottoreita kampena, joka tuottaa sähköä jarrutuksen ja laskeutumisen aikana.

Energiatehokkuuden parantamiseksi olemme asentaneet 700 digitaalista sähkömittaria, jotka mittaavat jatkuvasti kulutusta ja siirtävät tiedot verkon kautta tietokantaan. Kaikki tämä auttaa meitä ymmärtämään, missä käytämme eniten energiaa ja missä on parantamisen varaa.

LED-valaistus on nykyään vakiovaruste tuotantotiloissamme ja useimmissa hallintorakennuksissamme. Pelkästään vuonna 2021 LED-valaistukseen siirtyneissä tiloissa säästettiin noin 900 000 kWh vuodessa. Lisäksi DALI-ohjausjärjestelmä säätää valaistuksen päivänvalon mukaan ja laskee valaistustason taukojen aikana.

Vuonna 2021 LED-valaistukseen siirtyneissä tiloissa säästettiin noin 900 000 kWh.

Lämmitys

Puuta ei voi höylätä tuottamatta lastua! Tuotannostamme syntyy erityisesti poraus- ja jäännösjätettä yli 90 000 tonnia vuodessa, jota käytämme uudelleen eri tavoin. Sillä lämmitetään esimerkiksi yli 400 000 m² katettua tilaa tai rakennuspinta-alaa pääasiassa talvella. Tällä tavoin kierrätämme tehokkaasti puumateriaaleja, joita ei voida enää muuten käyttää – tämä on tuotantojätteidemme kestävää käyttöä.

Lämmitämme rakennuksemme puujätteellä alhaisimpien lämpötilojen aikaan, mutta vuoden leudompina kuukausina käytämme kuitenkin toista lämmönlähdettä: ilmakompressoreiden hukkalämpöä. Käyttämissämme tarraimissa, nostolaitteissa ja puristimissa tarvitaan runsaasti paineilmaa ja ilmaa puristettaessa syntyy lämpöä. Otamme talteen tämän kitkan ja puristuksen aiheuttaman hukkalämmön ja johdamme sen lämmityspiireihimme, jolloin myös lämmitysvesi lämpenee.

Jälleen yksi esimerkki siitä, miten Nobilia auttaa säästämään resursseja innovatiivisilla ideoilla.

Jätteet

Tuotannossamme syntyy aina jonkin verran jätettä, mitä ei voida välttää tai kierrättää. Kokonaisvaltainen jätekonseptimme auttaa keräämään ja lajittelemaan jätteet huolellisesti. Nobilia on määritellyt kaikki eri jätetyypit ja ottanut käyttöön värikoodijärjestelmän. Tällä tavoin saavutamme yli 60 prosentin kierrätysasteen.

Nobilian tuotannossa syntyy vuosittain noin 90 000 tonnia puujätettä, jota hyödynnämme kahdella tavalla. Pienemmän osan käytämme talvisin uusiutuvana lämmitysmateriaalina, mutta ylivoimaisesti suurimman osan palautamme tuottajalle, joka käyttää sitä osittaisena kierrätysmateriaalina uudessa lastulevyssä tai energiantuotantoon lastulevytehtaassa.

Me Nobilialla etsimme aina keinoja vähentää hylkytavaran määrää. Osien valmistuksessa hukkapaloja syntyy luonnollisesti paljon. Monien toimenpiteiden ansiosta olemme onnistuneet puolittamaan hukkapalojen määrän, mikä on vähentänyt puujätettä noin 10 000 tonnia vuodessa. Tämä on hyväksi sekä ympäristölle että Nobilian tulokselle.

Kiertotalous

Suhtaudumme vakavasti kestävän kehityksen periaatteeseen ja luovumme pakkauksista kokonaan aina kun se on teknisesti mahdollista. Käytämme suljettuja kiertojärjestelmiä niillä alueilla, joille meillä on säännöllisiä materiaalitoimituksia: yhteistyössä toimittajiemme kanssa lähes kaikki tuotantomateriaalit toimitetaan uudelleenkäytettävissä pakkauksissa.

Esimerkiksi helat tulevat meille kuljetuslaatikoiden kaltaisissa koreissa. Ne saapuvat kuormattuina ja palaavat tyhjinä. Näin korit liikkuvat jatkuvasti meidän ja toimittajiemme välillä. Niiden käyttöikä on useita vuosia, ja säästävät siten kertakäyttöpakkauksia.

Teemme tällä tavoin yhteistyötä lähes kaikkien toimittajiemme kanssa – olipa kyse sitten logistiikkakeskuksemme pienistä kuormankantajista tai lasipaneelien puulaatikoista.

Vesi

Vesi on niukka luonnonvara, siksi käytämme sitä vain niin paljon kuin todella tarvitaan. Voimme toimia suurelta osin ilman vettä, jota tarvitaan vain joissakin jäähdytysprosesseissa. Muutoin vedenkäyttömme rajoittuu ruokalaan, pesutiloihin ja siivoustoimintaan.

Minimoimme myös vaarallisten aineiden, kuten liimojen, puhdistusaineiden, voiteluaineiden, lakkojen ja liuottimien käytön. Olemme erittäin varovaisia vaarallisten aineiden suhteen, sillä työntekijöidemme terveyden suojelu on meille ensisijaisen tärkeää. Siksi vaaralliset aineet käyvät läpi kattavan turvallisuusarvioinnin ja -testauksen ennen niiden käyttöönottoa.

Noblessan kesäkiertue avaa ovet suomalaisten keittiöremontteihin »