Kestävän kehityksen tekoja
Tutustu Noblessa-keittiön kiertokulkuun! Tällä sivulla kerromme Nobilian toteuttamista kestävän kehityksen toimenpiteistä. Lue eteenpäin tai valitse pudotusvalikosta aihe, kuinka kannamme vastuun tulevaisuudesta.

Vastuullisuus

Kestävä toiminta on jo pitkään ollut osa Noblessa-keittiöitä valmistavan Nobilian dna:ta. Keskitymme vastuullisuustoiminnassamme neljään keskeiseen osa-alueeseen: teknologiaan, toimitusketjuun, tuotteisiin ja sosiaaliseen vastuuseen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan näitä neljää osa-aluetta – ja varmistamme myös, että edistyksemme on mitattavissa.

Jokainen yksittäinen näkökulma matkan varrella – raaka-aineet, toimitusketjut, tuotanto, kuljetus, käyttö ja kestävyys – tarjoaa mahdollisuuksia ylläpitää elämisen arvoista elämää planeetallamme myös tulevaisuudessa. Ja me hyödynnämme tätä potentiaalia innovatiivisilla ideoilla, joilla on todennettavissa oleva vaikutus. Tietenkin myös sosiaalinen vastuu on tärkeässä asemassa – siksi asetamme ihmiset ja siten yhteiskunnan tuotesyklimme keskiöön.

Polkumme hiilijalanjäljen pienentämiseen

Hiilijalanjälki on mitta, jolla mitataan yksilön, tuotteen tai yrityksen ilmakehään päästämän hiilidioksidin määrää. Hiilijalanjälkeä laskettaessa otetaan huomioon kaikki hiilidioksidia tuottavat toiminnot, mukaan lukien tavarankuljetukset, ajoneuvoilla matkustaminen ja tuotantolaitosten toiminta.

Teknologia-alalla hiilijalanjälki on keskeinen arvo, kun puhutaan kestävyydestä. Nobilia laskee yrityksen hiilijalanjälkeä (Corporate Carbon Footprint, CCF) ja noudattaa Greenhouse Gas Protocol -protokollaa, jossa määritellään, mitkä kasvihuonekaasupäästöt on otettava huomioon.

Vuonna 2021 tuotimme noin 53 000 tonnia CO2-päästöjä keittiöidemme valmistuksen ja toimituksen kautta. Noin 830 000 rakennetun ja toimitetun keittiön perusteella tämä tarkoittaa noin 65 kg CO2-päästöjä jokaista keittiötä kohden. Suurin osa tästä aiheutuu tuotannosta (44 % koneiden kuluttamasta sähköstä) ja kuljetuksesta (33,9 % kuorma-autojen polttoaineesta).

Toimenpiteillämme pyrimme asteittain pienentämään hiilijalanjälkeä – niin, että lähitulevaisuudessa kasvihuonekaasupäästömme ovat nolla. Kun tämä tavoite on saavutettu, voimme kutsua itseämme ilmastoneutraaliksi.

3 x ilmastoneutraali askel

Askel 1: Vältämme päästöjä

Vaiheessa 1 vältämme päästöjä estämällä CO2:n tarpeettoman vapautumisen. Tuhlaavan kulutuksen poistamisen lisäksi myös kuorma-autokalustomme optimointi on osa vaihetta 1: tässä haluamme vähentää polttoaineen kulutusta tai jopa siirtyä kokonaan päästöttömään malliin.

Askel 2: Tuotamme itse energiamme

Emme voi tuottaa ilman energiaa. Siksi vaiheeseen 2 kuuluu, että tuotamme itse tarvitsemamme sähkön kysyntämme kattamiseksi uusiutuvista energialähteistä, jolloin ympäristövaikutukset ovat neutraalit. Olemme jo aloittaneet tämän, sillä olemme varustaneet kaksi rakennusta aurinkopaneeleilla. Ja se on vasta alkua.

Askel 3: Vihreä sähkö

Vaiheessa 3 on kyse vihreän sähkön ostamisesta saadaksemme tarvitsemamme lisäenergian, jota emme voi tuottaa itse. Vihreää sähköä saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten vedestä, tuulesta ja auringonvalosta, ilman hiilidioksidipäästöjä (toisin kuin perinteisessä sähköntuotannossa). Viimeisenä keinona voimme kompensoida väistämättömät päästöt ilmastotodistuksilla. Tätä lähestymistapaa voidaan kuitenkin kritisoida, ja siksi tavoitteenamme on estää kaikki päästöt alun alkaen. Loppujen lopuksi se on ainoa kestävä tapa.

Noblessa kalustaa Kotoisan koteja »