Kestävän kehityksen tekoja
Tutustu Noblessa-keittiön kiertokulkuun! Tällä sivulla kerromme Nobilian toteuttamista kestävän kehityksen toimenpiteistä. Lue eteenpäin tai valitse pudotusvalikosta aihe, kuinka kannamme vastuun tulevaisuudesta.

Raaka-aineet

Mistä saamme raaka-aineet Nobilian kalusteiden valmistukseen? Ja mistä raaka-aineista on kyse? Huonekalun ympäristöjalanjälki riippuu suuresti siitä, mistä se on valmistettu. Siksi käytetyt raaka-aineet ovat jo pitkään olleet Nobilian painopistealueena – sekä niiden alkuperän että kierrätettävyyden osalta.

Raaka-aineita koskevat ratkaisumme ympäristöjalanjälkemme pienentämiseksi

Tutustu, mitä prosesseja ja ratkaisuja käytämme energian, hiilidioksidipäästöjen, veden ja luonnonvarojen säästämiseksi.

Prosessi tai ratkaisu Kuvaus
PEFC-sertifioitu puu Jokainen keittiötämme varten kaadettu puu korvataan istuttamalla uusi puu.
Puun kaskadikäyttö Puujätteemme on uudelleenkäytettävää materiaalia lastulevyteollisuudelle, jonka tuotteita Nobilia hyödyntää uusiokäytössä.
Biohajoavat tai kierrätettävät pakkaukset Valitsemamme palveluntarjoaja kerää, lajittelee ja kierrättää kaikki materiaalit – ja vanhasta tehdään uutta.
Kierrätysmuovi Noin kymmenen miljoonaa sokkelijalkaamme valmistetaan vuosittain kierrätysmuovista.

Puutavara ja kierrätyspuu

Puu on arvokas ja monipuolinen luonnonvara – ja se on kestävän kehityksen kannalta tärkeä hiilidioksidin varastointikeino. Jotta tämä ominaisuus säilyisi mahdollisimman pitkään, myös puuta tulisi käyttää mahdollisimman pitkään. Yksi lähestymistapa on puun kaskadikäyttö, jolloin puuta hyödynnetään monessa eri muodossa – ensin massiivipuutavarana, sitten lastuina ja lopulta energiaksi muunnettuna.

Jotta ympäristökuormitus olisi mahdollisimman pieni, hankimme puun kestävällä metsätaloudella. Nobilia on sertifioitu PEFC-standardin mukaisesti, mikä takaa, että käyttämämme puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista lähteistä. Näin varmistamme, että jokainen keittiöitämme varten kaadettu puu korvataan istuttamalla uusi puu – täysin kestävän kehityksen vanhan periaatteen mukaisesti, jolla tarkoitettiin, että kaadettiin vain sen verran puita, mitä metsänuudistamisella korvattiin.

Puuta ei voi höylätä tuottamatta lastuja. Käytämme hyvin pienen osan lastuista rakennustemme lämmittämiseen, mutta suurin osa niistä myydään lastulevyteollisuudelle. Näin ympyrä sulkeutuu – puujätteemme on uudelleenkäytettävää materiaalia lastulevyteollisuudelle, jonka tuotteita me käytämme jälleen.

Lastulevy

Nobilian käyttämissä lastulevyissä on kolme kerrosta: ylä- ja alapuolella olevat pintakerrokset on valmistettu uudesta puusta. Pinnan laadun on oltava täydellinen, sillä siihen paneelin kuosi eli pinta kiinnitetään. Paneelin sisällä on kuitenkin lähes yksinomaan jätepuuta, eli puita ei tarvitse kaataa lastulevyn tätä osaa varten. Jätepuun käyttö säästää luonnonvaroja ja suojelee ympäristöä tuotteen laadusta tinkimättä. Toisin sanoen merkittävä osa puumateriaalistamme on jo ollut keittiö-, olohuone- tai kuormalavamateriaalia.

Lastulevystä puhuttaessa terveydelle haitalliset formaldehydipäästöt ovat merkittävä kuluttajien keskustelunaihe. Mutta ei Nobilian kohdalla: tuotteistamme vapautuu niin pieniä määriä tätä ainetta, että ne täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Lue lisää sivulta Kestävä käyttö »

Lastulevy on siis älykäs materiaali, joka edistää merkittävästi luonnonvarojen säästämistä!

Noin 40 % lastulevymme materiaalista on kierrätettyä.

Kierrätysmuovit

Jokainen valmistamamme alakaappi ja korkea kaappi seisoo vähintään neljän sokkelijalan päällä, joten yli 20 miljoonaa sokkelijalkaa on asennettava vuosittain. Noin kymmenen miljoonaa sokkelijalkaamme valmistetaan vuosittain kierrätysmuovista, ja näin on ollut jo useiden vuosien ajan.

Sokkelijalkojen valmistuksessa käytettävä erikoismuovi käsitellään raemaiseksi granulaatiksi. Siispä sokkelijalkamme tarjoavat toisen elämän miljoonille entisille muovipusseille, jogurttipurkeille ja elintarvikepakkauksille!

Kuljetuspakkaukset

Pakkauskonseptimme edistää merkittävästi kestävää kehitystä: luovumme siitä, jos sitä ei tarvita. Meidän on kuitenkin varmistettava, että keittiöt saapuvat asiakkaillemme vahingoittumattomina, jonka vuoksi tarvitsemme hyvin suunniteltuja pakkauksia.

Suurin osa Nobilian käyttämistä pakkauksista on täysin biohajoavia tai jopa 98-prosenttisesti kierrätettäviä. Ja lähes 98 prosenttia pakkausmateriaaleistamme kiertää materiaalikierrossa – vanhasta tehdään uutta! Ympäristöetu on se, että kaikki kuljetuspakkaukset kerätään tarkoituksenmukaisesti ja kierrätetään.

Noblessa kalustaa Kotoisan koteja »